Kontakt

SIEDZIBA FIRMY:
FINSANO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
tel. +48 22 212 57 00 *
fax. +48 22 212 57 57 *
e-mail: biuro@finsano.pl
ADRES DO KORESPONDENCJI:
FINSANO Spółka Akcyjna
ul. Stefana Okrzei 32
22-400 Zamość
fax. +48 84 677 20 83 *
 
* koszt połączenia według taryfy operatora

FINSANO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39,
02-672 Warszawa NIP 521-363-91-60,
REGON 146359392 KRS 0000608311
Kontakt
z naszym doradcą
8:00 - 19: 00
od poniedziałku do piątku